CÁC CỰ LI CỦA HANOI ULTRA TRAIL

Hanoi Ultra Trail có 4 cự li: 5km, 15km, 35km và 55km.

5KM

Kid Distance

15KM 

Peak Distance

35KM 

Super Distance

55KM 

Ultra Distance

-ultra-trail-hinh-anh-06

Ngày đua 23 tháng 12, 2018

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
Đăng ký ngay

Đối tác

HNUT-partner-hinh-anh-01
facebook
instagram